WILD GERAAS, een zoektocht op DVD naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest.

Aan het maken ervan is meer dan 30 jaar research voorafgegaan, waarbij in een periode van de laatste 20 jaar in bijna alle Europese landen Sint Nicolaas- en midwinterriten zijn gefilmd, maar ook daarbuiten en twee jaar lang is vervolmaakt en gemonteerd. Uit ruim honderd uur materiaal is een film ontstaan die een totaal ander licht werpt op het Sinterklaasfeest en op de kwestie Zwarte Piet. Met nieuwe inzichten van deskundigen welke nooit op de televisie werden gezien of gehoord.

Pas op: politiek heet hangijzer

De strijd om zwarte Piet woedt in Nederland al jaren. De mensen raakten geïrriteerd, de pro- en anti Pietenmensen lijken in een parallel universum te leven. Maar er is ook een positieve kant. Steeds meer mensen zijn intussen geïnteresseerd geraakt in de ouderdom van het Sinterklaasfeest en de werkelijke oorsprong van Zwarte Piet. De zoektocht naar de Sint en zijn begeleiders leidt onherroepelijk naar onze eigen oorsprong, de ontrafeling van de mythe van de mijter.

Arnold Jan, je film is magisch geworden. En magisch... tja. Magie is nu juist hetgeen waar netmanagers en zendercoördinatoren niet mee overweg kunnen. Magie is ongrijpbaar. Magie is moeilijk te plaatsen in een samenleving waar alleen naar uitersten wordt geluisterd. Voor nuance en gedegen onderzoek (30 jaar) lijkt geen plaats meer. Het is treurig maar eigenlijk verdient Hilversum een film als Wild Geraas niet. Het is een film die in de stilte van de bioscoopzaal moet worden genoten.

Floris Meinardi, cineast regisseur/cameraman

Prachtige, indringende en dikwijls mythische beelden!

Prof. Dr. Gerard J. van den Broek, cultureel antropoloog Leiden

In alle opzichten, niet alleen inhoudelijk, maar ook als film een uitstekende documentaire en ik ben (was) trots op de première bij ons in de bioscoop. Als men Arnold-Jan Scheer een beetje zou kennen, zou men weten dat racisme geen issue KAN zijn. Simpel: je deugt.

Cineast Jos Stelling, oprichter van het Nederlands Filmfestival en eigenaar van bioscoopcomplex Hartlooper in Utrecht

Als onderzoeker op het gebied van de Indo-Europese talen en culturen raakt de discussie ook aan mijn vakgebied. Op het spoor gebracht door een opinieartikel van Arnold-JanScheer in de Volkskrant stuitte ik op de Iraanse brenger van het Nieuwjaar, Hadzji Firoez, dietreffende gelijkenissen vertoont met Zwarte Piet, zowel in historisch als typologisch opzicht.

Dr Guus Kroonen, indo Europees taalwetenschapper University of Copenhagen, Department of Nordic Studies and Linguistics, Lecturer University of Ghent

Gelukkig heeft Arnold-Jan Scheer een zeer leesbaar boek geschreven over de geschiedenis van Zwarte Piet, dat veel verder terugkijkt dan de 19e eeuw. Sterker nog, volgens Scheer komen we uit bij cultus van vruchtbaarheidsgoden tot 1400 v. Chr. en dienen wij heel anders naar Sinterklaas en Zwarte Piet te kijken. Zo kan men deze twee figuren plaatsen binnen de apollinische en dionysische context. Sinterklaas staat voor de wijze oude man die streng doch rechtvaardig de kinderen toespreekt zich goed te gedragen en Zwarte Piet die als de extatische en buitenzinnige Dionysos de sint vergezelt. Daarnaast blijkt uit het boek van Scheer dat het zwart als roet maken van gezichten meer te maken heeft met het verbeelden van de dood, de duivel of het verjagen van boze geesten, dan met negers of slaven. Sterker nog, Scheer toont aan dat er binnen diverse wereldculturen mensen hun gezicht zwart én wit schminken, omdat dat een rol speelt binnen hun culturele tradities.

Drs Mark Beumer MA (3 november 1978) studied history at the Radboud University in Nijmegen, the Netherlands, where he graduated

De presentatie van Scheer is uitstekend. Een goede vorm (of voorbeeld van) participatiejournalistiek die toont dat hij er zelf bij geweest is en ook wel risico’s heeft moeten nemen. Als donker geklede journalist met hoed zorgt hij voor een samenhang van de gebeurtenissen. Vooral dat shot in Zwitserland met die trein en zijn benen vond ik een geweldige vondst. De zwartepietdiscussie woedt intussen verder, nog eens aangewakkerd door de omroepen zelf, omdat daar ook intern grote verwarring en tegenstelling heerst.

Berry Stokvis, fotograaf

Arnold-Jan Scheer begon toen niemand zich nog druk maakte over zwarte Piet.

NRC

In ”Wild Geraas” kiest Scheer geen partij.

Noordhollands Dagblad/Gooi en Eemlander

De documentaire toont bijna wetenschappelijk aan dat Zwarte Piet past in een eeuwenoude traditie in vele Europese landen.

Jan van Capel, oud Volkskrant journalist

Grote waardering voor het internationale onderzoek van Arnold-Jan Scheer Het is inderdaad frappant dat er in heel Europa vergelijkbare voorbeelden zijn met de Amelandse Sunneklaas.

Ineke Strouken van het Centrum Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

Scheer beschreef raadselachtig magisch ritueel dat weinig mensen kennen.

Hoofdredacteur National Geographic Nederland

Prima documentaire, dus ik doe ook mijn best om te zorgen dat er publiek voor komt.

Dr. Louise Muller, Afrikaniste

De documentaire biedt vooral een antropologische kijk op oeroude Europese rites, waarvan aannemelijk gemaakt wordt dat ze een gedeelde oorsprong hebben. Deze week de documentaire gezien, en ik kan mij niet voorstellen dat deze als kwetsend ervaren zou kunnen worden door mensen die zich gediscrimineerd voelen door de figuur van Zwarte Piet.

Eric van de Beek, oud tv recensent Elsevier

Dutch journalist and filmmaker Arnold-Jan Scheer has studied St. Nicholas" scary side. He has filmed Santa's scary sidekicks in action throughout Europe.

ABC News (nationale Amerikaanse nieuwszender in 2011)

Sint is ook seks en geweld.

Volkskrant over de documentaire Wild Geraas

Wild geraas, de belangrijkste documentaire over Zwarte Piet

NU.nl

Ik schrijf u omdat ik danig onder de indruk ben van uw boek Zwarte Sinterklazen. Ik deed het mezelf cadeau rond de Sint- en Kerstperiode en het boek brengt me in vervoering… … Ik vind het pijnlijk te ervaren dat mensen zich dezer dagen zich met losse flodders bewapenen om deze cultuur-eigen traditie omver te gooien. Daarentegen is het moedig en hoopgevend dat er via mensen als u correcte informatie verschijnt. U hebt een nobel levenswerk. Door het lezen van uw werk heb ik veel meer diepgang gekregen omtrent het Sinterklaasfeest. Verder wil ik u met deze brief bedanken voor de vele inzichten en fantastische verslagen die u hebt neergeschreven. Hartelijk dank. Groet uit België.

Jurgen Desmet