WILD GERAAS, Een reis naar de prehistorie

Wild Geraas wordt een serie en gaat internationaal

Deel één was een zoektocht naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest. Wild Geraas 2.0 is het natuurlijk vervolg, een ontdekkingsreis via geïsoleerde plekken naar het ontstaan van deze traditie die aan de basis van de Europese cultuur staat.

De VN organisatie Unesco stelt: immaterieel erfgoed van de mensheid omvat vieringen, tradities, overgedragen van generatie op generatie. 'De basis van een gemeenschap.' Ook het sinterklaasfeest staat sinds 2015 op de lijst Cultureel Erfgoed in Nederland, inclusief Zwarte Pieten. Nederland heeft dit verdrag geratificeerd. Het decemberfeest vernietigen zou onjuist zijn. Wild Geraas 2.0 laat de 'discussie' links liggen.

crowdfund-via-cinecrowd

Ga mee ver voorbij de horizon op een reis, die niet gecensureerd zou moeten worden. Uit Wild Geraas deel 2 blijkt dat Sinterklaas een voertuig naar onze oertijd is. Zwarte Piet is daarbij zijn bondgenoot. Ze hebben een gemeenschappelijke oorsprong, overstijgen de verschillen tussen mensen. De één is oud en wijs, zijn compagnon houdt ons een spiegel voor. Zwarte Piet met als oertype de nar of trickster, probeert te ontregelen, een vacuüm creëren, een omgekeerde wereld waarin vervolgens ruimte is voor vernieuwing. Een held die verbindt en ook door kinderen, als clown wordt gezien, niet als Afrikaan. De belevenissen tijdens hun reis door de tijd vertellen één verhaal: hun confrontatie met de Roomse kerk die het pact met de dieren, de natuur en de voorouders schond en verbrak. Nog overal in Europa komt het aan de oppervlakte tijdens jaarlijkse rituelen, gespeeld door als dieren vermomde mannen met roetzwarte gezichten. Een levend erfgoed.

De beelden, gefilmd in afgelegen dorpen o.a. in Tsjechië, Noord Italië, op Sardinië en in Afrika spreken voor zich in Wild Geraas 2.0. Van Afrika en Europa tot Japan viert men nog dit jaarwisselingsfeest, dat jong, oud en hele gemeenschappen verbindt met de dode voorouders. Ook onderling zijn deze riten en mythen verbonden. Uit Wild Geraas 2.0 blijkt dat het niet zo maar een kinderfeestje is, maar evolutionair ontstaan om gezins-, dorps- en gemeenschapsbanden te versterken. Als restant van de oudste traditie op de wereld-erfgoedlijst. Een cultuurschat openbaart zich. Bij de Zwarte Piet discussie kwamen burgers tegenover elkaar te staan. Wild Geraas 2.0 laat zien dat mensen met verschillende huidskleur tot één soort behoren. Dit gedeeld verleden verenigt ons.

Stop de demonisering van een volksheld

 
 

WILD GERAAS 1.0, een zoektocht op DVD naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest.

Aan het maken ervan is meer dan 30 jaar research voorafgegaan, waarbij in een periode van de laatste 20 jaar in bijna alle Europese landen Sint Nicolaas- en midwinterriten zijn gefilmd, maar ook daarbuiten en twee jaar lang is vervolmaakt en gemonteerd. Uit ruim honderd uur materiaal is een film ontstaan die een totaal ander licht werpt op het Sinterklaasfeest en op de kwestie Zwarte Piet. Met nieuwe inzichten van deskundigen welke nooit op de televisie werden gezien of gehoord.

Meer informatie over Wild Geraas 1.0