Een nauw verband tussen de Erlequino met zwart gezicht uit de commedia dell’arte, de Iraanse Zwarte Piet, de Nederlandse Zwarte Piet en de Roomse duivel. In de figuur op dit schilderij vallen de overeenkomsten op. De documentaire Wild Geraas licht een tip van de sluier op.