Als onderzoeker op het gebied van de Indo-Europese talen en culturen raakt de discussie ook aan mijn vakgebied. Op het spoor gebracht door een opinieartikel van Arnold-JanScheer in de Volkskrant stuitte ik op de Iraanse brenger van het Nieuwjaar, Hadzji Firoez, die treffende gelijkenissen vertoont met Zwarte Piet, zowel in historisch als typologisch opzicht.

 

Dr Guus Kroonen (indo Europees taalwetenschapper Leiden/Kopenhagen)