In the coming months, the last recordings will take place for the new spectacular documentary: BLACK, which will be released by mid-2023 at the latest.

BLACK is about the ritual blackening of faces during centuries-old European winter festivities such as Saint Nicholas and New Year's Eve. The tradition has been preserved in remote and previously isolated places throughout Europe, but also occurs in North Africa and Asia. The men who paint themselves black often go disguised as animals and wear bear or goat heads. Sometimes a saint figures or old wise man in this company. Why exactly?

Dutch journalist Arnold-Jan Scheer examines this phenomenon extensively. He has been filming people painting themselves black for twenty-five years and he suspects that the tradition has centuries-old, possibly prehistoric roots. Why are bystanders blackened during these winter festivals and why are they sometimes beaten with rods? Why do unmarried women allow themselves to be chastised with visible pleasure? What does all this mean? Are we watching a Grimm fairy tale? Or do these rituals point to a common pan-European origin?

The European Parliament has now condemned the blackening of faces, but has not yet made it a criminal offence.

The new English-language documentary BLACK, filmed in and outside Europe, lifts a corner of the veil with mind-boggling images and detailed commentary from European experts.

Would you like to be kept informed of the release date, the progress of the recordings and new discoveries and pre-publications?

Pre-register via this form and surprise yourself:

 

   
   
   

  Komende maanden vinden de de laatste opnamen plaats voor de nieuwe spectaculaire documentaire: BLACK, die uiterlijk medio 2023 verschijnt.

  BLACK gaat over het ritueel zwart schminken van gezichten tijdens eeuwenoude Europese winterfeesten als sinterklaas- en oud en nieuw. De traditie is in heel Europa bewaard gebleven op afgelegen en voorheen geïsoleerde plekken, maar komt ook voor in Noord-Afrika en Azië. De mannen die zich zwart schminken gaan vaak vermomd als dieren en dragen beren- of geitenkoppen . Soms figureert in dit gezelschap ook een heilige. Wat zit daar precies achter?

  De Nederlandse journalist Arnold-Jan Scheer onderzoekt dit fenomeen uitvoerig. Al vijfentwintig jaar filmt hij zwart geschminkte personen en hij vermoedt dat de traditie eeuwenoude, mogelijk prehistorische wortels heeft. Waarom worden tijdens deze winterfeesten omstanders zwart gemaakt en waarom worden ze soms geslagen met roeden? Waarom laten ongetrouwde vrouwen zich met zichtbaar plezier kastijden? Wat betekent dat? Kijken we naar een sprookje van Grimm? Of wijzen de rituelen op een gemeenschappelijke pan-Europese oorsprong?

  Het Europees Parlement heeft het zwart maken van gezichten inmiddels veroordeeld, maar het nog niet strafbaar gesteld.

  De nieuwe Engelstalige documentaire BLACK, gefilmd in en buiten Europa, licht een tipje van de sluier op met verbijsterende beelden en uitvoerig commentaar van Europese deskundigen.

  Wil je op de hoogte worden gehouden van de verschijningsdatum, het verloop van de opnamen en nieuwe ontdekkingen en voorpublicaties?

  Voorinschrijving via dit formulier en verbaas jezelf: